Archivos

S.D. Leioak iragarri nahi du Bazkideen Ohiko Batzarra 2021eko ekainaren 23 izango dela Sarrienako instalazioetan, 19:00etan lehen deialdian, 19:30etan bigarren deialdian eta hurrengo eguneko 19:30etan hirugarren deialdian; puntu hauek izanik eguneko gai-zerrendan. Aurreko Batzarraren aktaren irakurketa eta onespena, bidezkoa bada. Aurreko ekitaldiaren balantzearen eta memoriaren aurkezpena eta onespena, bidezkoa bada. Datorren ekitaldiaren jardueren proiektuaren eta…

Leer más

La S.D. Leioa desea notificar que la Asamblea Ordinaria de Socios del Club tendrá lugar el jueves día 23 de julio desde las 19:00 horas en primera convocatoria y 19:30 horas en segunda convocatoria, en las Instalaciones de Sarriena, con el siguiente Orden del Día: Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea…

Leer más

La S.D. Leioa desea notificar que la Asamblea Ordinaria de Socios del Club tendrá lugar el jueves día 13 de junio desde las 19.00 horas en primera convocatoria y 19.30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 2.- Balance Deportivo…

Leer más

La S.D. Leioa desea notificar que la Asamblea Ordinaria de Socios del Club tendrá lugar el martes día 19 de junio desde las 19.00 horas en primera convocatoria y 19.30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 2.- Informe del…

Leer más