Bazkideen Ohiko Batzarra | Asamblea Ordinaria de Socios

Klubaren indarrean dauden estatutuen 19, 25, 34, 39, 40 eta 41 artikuluen arabera, ohiko batzar orokorrerako deialdia egiten da, Sarrienan ekainaren 21ean 19:00etan lehen deialdian, 19:30etan bigarren deialdian eta 24 ordu beranduago hirugarren deialdian ospatuko dena, eta hurrengo puntu hauek izango dituena eguneko gai-zerrendan:

  1. Aurreko ekitaldiaren kontuen aurkezpena eta onespena, bidezkoa bada.
  2. Datorren ekitaldirako aurrekontuen aurkezpena eta onespena, bidezkoa bada.
  3. Presidentearen eta zuzendaritza-batzordearen hautaketa.
  4. Galde-eskeak.

Conforme a los artículos 19, 25, 34, 39, 40 y 41 de los vigentes estatutos del Club, se convoca asamblea general ordinaria a celebrarse en Sarriena el próximo día 21 de junio a las 19:00 en primera convocatoria, a las 19:30 en segunda convocatoria, y 24 horas después en tercera convocatoria, conforme al siguiente orden del día:

  1. Examen y aprobación si procede de las cuentas del ejercicio anterior.
  2. Examen y aprobación si procede del presupuesto para el próximo ejercicio.
  3. Elección de presidente/a y junta directiva.
  4. Ruegos y preguntas.
Share: