Bazkideen Ezohiko Batzarra | Asamblea Extraordinaria de Socios

S.D. Leioak Bazkideen Ezohiko Batzar baterako deialdia iragarri nahi du. Batzarra martxoaren 18an izango da Sarrienako instalazioetan, 19:00etan lehen deialdian, eta 19:15etan bigarren deialdian; eta puntu bakarra izango du eguneko gai-zerrendan:

  1. Presidente berriaren izendapena

La S.D. Leioa desea notificar la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria de Socios. La asamblea se celebrará en las instalaciones de Sarriena el próximo 18 de marzo a las 19:00 en primera convocatoria y a las 19:15 en segunda convocatoria; y tendrá un único punto en su orden del día:

  1. Nombramiento de nuevo/a presidente/a
Share: